ACUSTIC

Pomiary Akustyczne

Realizujemy kompleksową obsługę prac z zakresu ochrony przed hałasem środowiskowym, przemysłowym, komunikacyjnym i budowlanym.

Badania prowadzone zgodnie z akredytacją:

 • Badania akustyczne i hałasu - obiekty budowlane (ekrany)
  Badania dotyczące inżynierii środowiska - hałas w środowisku ogólnym 

Badania wyłączone z akredytacji:

 • Ekspertyzy akustyczne
 • Określanie progów i norm akustycznych
 • Pomiary wpływu hałasu i jego zasięgu
 • Klimat akustyczny miast, obszarów, dróg i linii kolejowych
 • Mapy akustyczne
 • Pomiary skuteczności ekranów akustycznych
 • Badania akustyczne w budownictwie
 • Pomiary czasu pogłosu
 • Pomiary izolacyjności przegród (ścian, okien, drzwi)
 • Pomiary hałasu w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych

Pomiar Hałasu

Wszechobecny hałas, który otacza nas każdego dnia, uważany jest za jedno z zanieczyszczeń i może wyrządzić dotkliwe szkody. Poziomy hałasu regulowane są przez normy. Według zaleceń Światowej organizacji Zdrowia, bezpieczne natężenie dźwięków w ciągu dnia nie powinno przekraczać 55 dB. W rzeczywistości jednak każdy z nas jest narażony na działanie dużego hałasu, a w szczególności osoby zamieszkujące duże miasta bądź pracujące w trudnych warunkach. Zatem, aby zminimalizować jego szkodliwe działanie, zaleca się monitorowanie poziomu natężenia hałasu. Nasza firma świadczy usługi obejmujące pomiar emisji hałasu i szkodliwych czynników, jak również przeprowadza ekspertyzy akustyczne oraz określa normy akustyczne. Korzystając z naszych usług, mają Państwo pewność, że badania będą przeprowadzone przez najlepszych specjalistów.

Czym jest akustyka?

Akustyka to nauka, która skupia się zarówno na badaniu powstawania, jak również rozprzestrzeniania się fal dźwiękowych. Obejmuje również przeprowadzanie analiz akustycznych, czyli monitorowanie, w jaki sposób fale akustyczne wpływają się konstrukcje budynków, ale także na organizmy żywe i środowisko. Pomiary akustyczne przeprowadza się za pomocą sonometru, który służy do pomiaru poziomu ciśnienia akustycznego. Miernik ten umożliwia przeprowadzenie pomiarów z dokładnością do jednej setnej decybela, co pozwala na bardzo precyzyjne badania akustyczne. Analizę akustyczną przeprowadzać można dla już istniejących inwestycji, ale także dla tych dopiero planowanych.

Analiza akustyczna i nie tylko

W naszej firmie nie ograniczamy się wyłącznie do badań. Przeprowadzamy również szereg analiz i pomiarów, takich jak :

 • Analiza akustyczna dla istniejących i nowo projektowanych przedsięwzięć komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe i tramwajowe oraz zakłady przemysłowe);

 • Określanie norm akustycznych

 • Wykonujemy także mapy akustyczne - są to dokumenty w postaci mapy miasta, opracowanego na podstawie pomiarów hałasu drogowego (w tym tramwajowego, kolejowego czy lotniczego). Badanie ma charakter prognozy i ocenia poziom narażenia na hałas danego obszaru. Mapa akustyczna wskazuje tereny o zróżnicowanym poziomie hałasu, te, które narażone są na hałas oraz te wymagające podjęcia działań ograniczających go, ale również określa obszary ciszy i spokoju

 • Badanie hasłu i jego wpływu na otoczenie,

 • Pomiary hałasu.

Jak bardzo szkodliwy jest hałas?

Chociaż nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę, hałas negatywnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne, ale również psychiczne. Długotrwałe narażenie na dźwięki o wysokim natężeniu powoduje problemy z koncentracją i uczucie chronicznego zmęczenia, nasila stres i znacznie obniża wydajność pracy. Dlatego tak ważne jest regularne monitorowanie poziomu natężenia hałasu. Dzięki skorzystaniu z usług naszej firmy mogą Państwo zapewnić swoim pracownikom komfortowe warunki pracy, nie narażając ich na niebezpieczeństwo. Zapewniamy, że badania przeprowadzane przez naszych specjalistów są robione ze szczególną dokładnością i uwagą, co daje Państwu pewność, że wyniki są miarodajne.

HYDROACUSTIC - hydrotechnika ul. Gnieźnieńska 34 62-095 Murowana Goślina Tel.: 061 811 88 65
Hydroacustic - oferujemy pomiar hałasu rówież w środowisku pracy oraz prace podwodne czyli HYDROTECHNIKA
realizacja: Studio Fabryka