Pomiary akustyczne, prace podwodne i hydrotechniczne

Firma HYDROACUSTIC powstała by spełniać wysokie wymagania stawiane pracom specjalistycznym. Wykonujemy prace podwodne, hydrotechniczne i pomiary akustyczne. Zarówno pomiary akustyczne jak i hydrotechniczne oraz prace podwodne, wymagają dużej wiedzy technicznej, doświadczenia i zaawansowanego sprzętu. Dopiero spełnienie wszystkich tych warunków gwarantuje właściwe wykonanie zlecenia.

Prace hydrotechniczne

Prace hydrotechniczne

Hydrotechnika to obszar naukowy i techniczny, który zajmuje się wykorzystywaniem wszelkich zasobów wodnych, m.in. w celach gospodarczych. W jej zakresie wykonywane są prace remontowe, jak również te przyczyniające się do prawidłowego wykorzystywania i funkcjonowania wód śródlądowych. W naszej firmie prace podwodne wykonują wyspecjalizowani nurkowie, posiadający dyplom Kierownika Robót Nurkowych oraz dyplomy Nurków, zgodnie z ustawą o wykonywaniu prac podwodnych.

Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne

Pomiar akustyczny to badania mające na celu określenie źródła natężenia poszczególnych dźwięków. Umiejętne rozpoznanie hałasu daje możliwość eliminacji bądź ograniczenia hałasu, zapewniając jednocześnie pracę w odpowiednich warunkach.

Nasza firma oferuje profesjonalne pomiary akustyczne, które wykonujemy przy użyciu nowoczesnego sprzętu, odpowiednio dostosowanego do potrzeb Klienta. Wypracowaliśmy rozwiązania i zgromadziliśmy innowacyjne urządzenia, które pozwalają nam dokonać pomiarów w sposób precyzyjny, dokładny i niezawodny. Powierzając nam usługę, mogą być Państwo pewni, iż zostanie wykonana przez specjalistów.

Usługi hydrotechniczne

Usługi hydrotechniczne

W naszej firmie wykonujemy różnego rodzaju prace podwodne. Do standardowych działań obejmujących prace hydrotechniczne należy badanie stanu technicznego przekroczeń przez przeszkody wodne gazociągów, wodociągów, ropociągów, światłowodów i kabli oraz likwidacja zagrożeń powstałych na gazociągu. Wykonujemy również remonty doraźne i kapitalne odkrytych i zagrożonych odkryciem gazociągów (i innych) przekraczających cieki wodne. Profesjonalne prace pogłębiarskie ułatwiają także prawidłową regulację zbiorników wodnych, między innymi poprzez umocnienie ich brzegów oraz właściwą meliorację. Prace hydrotechniczne polegają także na budowie i remontowaniu mostów oraz różnego rodzaju zapór. Z tymi działaniami związane jest przeprowadzanie fachowego cięcia metali. Do naszych usług zalicza się także odnajdywanie zatopionych przedmiotów (niewidocznych, przykrytych mułem i piaskiem), przy pomocy metod elektronicznych oraz oczyszczanie i odmulanie studni przemysłowych i ujęć wody. Wszystkie czynności związane z hydrotechniką przeprowadzane są przez wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wszelkie potrzebne uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie. Zapewniamy również pełen raport z wykonanych przez nas prac hydrotechnicznych.

Hydrotechnika w budownictwie wodnym

Hydrotechnika w budownictwie wodnym

Usługi hydrotechniczne, które oferujemy w naszej firmie, w dużym stopniu dotyczą inwestycji budownictwa wodnego. Prace te obejmują również przeprowadzanie remontów, wykonywanie uszczelnień w już istniejących obiektach. W części nadwodnej i podwodnej, prace hydrotechniczne tego typu opierają się na wykonywaniu napraw powierzchniowych, a także iniekcji rys i spękań elementów betonowych oraz likwidacji zagrożeń, które mogą powodować uszkodzone budowle. Ważnym aspektem prac pod wodą jest także cięcie metali, w tym między innymi konstrukcji stalowych.

Korzystając z usług naszej firmy, mogą Państwo mieć pewność, że wszystkie prace wykonywane są przez przeszkolonych i wykwalifikowanych nurków, którzy posiadają wszystkie potrzebne uprawniania. Prace hydrotechniczne wykonywane są z najwyższą starannością i dokładnością, prowadzimy także szczegółową dokumentację w wykonanych czynności, aby zapewnić Państwu raport ze wszystkich wykonanych przez nas prac hydrotechnicznych. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i nawiązania kontaktu. W razie jakichkolwiek wątpliwości służymy pomocą.