O firmie

Firmę HYDROACUSTIC stanowią dwa zespoły działające niezależnie w ramach dwóch dziedzin: pomiarów akustycznych i prac podwodnych. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem pozwalającym realizować szerokie spektrum prac. Posiadamy wieloletnie doświadczenie.

Wszystkie pomiary i badania są realizowane zgodnie z wymogami prawa i normami branżowymi. Wykonujemy ekspertyzy i badania naukowe mające na celu wprowadzanie innowacyjnych metod technologicznych. Jesteśmy jedyną firmą w Polsce posiadającą zarówno certyfikat Stopaq jak i uprawnienia eksploatacji i dozorowe.

Historia

  • Firma powstała 1 stycznia 2006 roku.
  • Od 2009 roku firma spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025
  • W 2014 przeszliśmy szkolenie w Holandii w firmie Stopaq na stosowanie podwodnych materiałów izolacyjnych.
  • Firma spełnia wymagania normy PN-ISO 45001