HYDRO


Prace Hydrotechniczne - Specjalistyczne

Prace podwodne realizują nurkowie zawodowi posiadający dyplomy Kierownika Robót Nurkowych, zgodnie z ustawą o wykonywaniu prac podwodnych 

  • Badanie stanu technicznego przekroczeń przez przeszkody wodne gazociągów, wodociągów, ropociągów, światłowodów i kabli.
  • Likwidacja zagrożeń powstałych na gazociągu (i innych)
  • Remonty doraźne i kapitalne odkrytych i zagrożonych odkryciem gazociągów (i innych) przekraczających cieki wodne
  • Cięcie pod wodą konstrukcji stalowych
  • Naprawy betonów i dylatacji
  • Oczyszczanie i odmulanie studni przemysłowych i ujęć wody
  • Wydobywanie zatopionych jednostek
  • Odnajdywanie zatopionych przedmiotów (niewidocznych, przykrytych mułem i piaskiem), przy pomocy metod elektronicznych
  • Wykonanie dokumentacji z przeprowadzonych badań
HYDROACUSTIC - hydrotechnika ul. Gnieźnieńska 34 62-095 Murowana Goślina Tel.: 061 811 88 65
Hydroacustic - oferujemy pomiar hałasu rówież w środowisku pracy oraz prace podwodne czyli HYDROTECHNIKA
realizacja: Studio Fabryka